Giá Xe Vinfast Cập Nhật

Bảng Giá Xe
VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn (Base): 382500000 đ
VinFast Fadil bản Nâng cao (Plus): 413100000 đ
VinFast Fadil bản Cao Cấp: 449100000 đ
Bảng Giá Xe
Lux A2.0 sedan tiêu chuẩn: 881695000 đ
Lux A2.0 sedan nâng cao: 948575000 đ
Lux A2.0 sedan cao cấp: 1074450000 đ
Bảng Giá Xe
VinFast LUX SA2.0 tiêu chuẩn: 1226165000 đ
VinFast LUX SA2.0 nâng cao: 1298840000 đ
VinFast LUX SA2.0 cao cấp: 1451600000 đ
Bảng Giá Xe
VinFast VF e34: 590000000 đ